Przedszkole zapewni opiekę dzieci w godzinach od 5.30 do 16.00
Jednocześnie informujemy, że pierwszeństwo w przyjęciu na będą miały dzieci rodziców pracujących, niemających możliwości zorganizowania innej opieki na czas wykonywanej pracy, dzieci rodziców pracujących w systemie ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu czy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Prosimy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych, którzy podjęli i podejmą decyzję o zgłoszeniu dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 o zapoznanie się z procedurą postępowania w czasie epidemii COVID-19 zawierającą:
1)    Zasady profilaktyki,
2)    Organizację pracy przedszkola,
3)    Postępowanie w przypadku posiadania informacji o wystąpieniu choroby zakaźnej podczas pobytu dziecka w domu,
4)    Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci do /ze przedszkola

czytaj więcej >>>


W pierwszym okresie funkcjonowania placówki tj od 25.05.2020 r. do przedszkola zostaną przyjęte dzieci  zgłoszone  przez rodziców w terminie do 20.05.2020 r. Rodzice, których dzieci przyjdą do przedszkola w dniu 25.05.2020 zobowiązani są do dostarczenia, najpóźniej w dniu przyjścia dziecka do placówki formularza zgłoszeniowego /można zeskanować i wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego dziecko nie będzie przyjęte do placówki.

Dokumenty można pobrać również w wejściu do przedszkola – od 18.05 do 22.0Pobierz załącznik >>>5.2020 od 8.00-13.00

Do pobrania i dostarczenia:

Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 ( Nowy - dotyczy wszystkich zgłoszonych dzieci)

W dalszym ciągu, od 25.05.2020 będziemy zbierać informacje dotyczące zapewnienia opieki dla dzieci w okresie pandemii COVID 19  i  na bieżąco podawać informacje co do jej organizacji.

Rodzic, który wyrazi chęć uczęszczania dziecka do przedszkola w późniejszych terminach, zobowiązani są do powiadomienia dyrektora placówki bądź nauczyciela grupy na dwa dni wcześniej.